So sánh các bảng liệt kê

9.000.000đ/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1Diện tích: 45m2

Văn phòng

6 giờ trước

9.000.000đ/tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1Diện tích: 45m2

Văn phòng

6 giờ trước

17.000.000đ/tháng

Tầng 1 Mặt phố Quán Thánh, Ba Đình, 25m2, 1VS, nguyên bản, 17 triệu/tháng

Mặt phố Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Bồn tắm: 1Diện tích: 25m2

Kiốt

6 giờ trước

17.000.000đ/tháng

Bồn tắm: 1Diện tích: 25m2

Kiốt

6 giờ trước

20.000.000đ/tháng

Bồn tắm: 1Diện tích: 60m2

Nhà mặt phố

8 giờ trước

20.000.000đ/tháng

Bồn tắm: 1Diện tích: 60m2

Nhà mặt phố

8 giờ trước

9.000.000đ/tháng

Bồn tắm: 1Diện tích: 60m2

Nhà mặt phố

8 giờ trước

9.000.000đ/tháng

Bồn tắm: 1Diện tích: 60m2

Nhà mặt phố

8 giờ trước

9.000.000đ/tháng

Bồn tắm: 1Diện tích: 60m2

Nhà mặt phố

8 giờ trước

9.000.000đ/tháng

Bồn tắm: 1Diện tích: 60m2

Nhà mặt phố

8 giờ trước

7.000.000đ/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2Diện tích: 40m2

Nhà mặt đất

9 giờ trước

7.000.000đ/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2Diện tích: 40m2

Nhà mặt đất

9 giờ trước

25.000.000đ/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4Diện tích: 128m2

Nhà mặt đất

12 giờ trước

25.000.000đ/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 4Diện tích: 128m2

Nhà mặt đất

12 giờ trước

8.000.000đ/tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1Diện tích: 80m2

Chung cư

12 giờ trước

8.000.000đ/tháng

Giường: 2Bồn tắm: 1Diện tích: 80m2

Chung cư

12 giờ trước

13.000.000đ/tháng

CHCC Thành Công Tower 57 Láng Hạ, Ba Đình, 100m2, 2PN, 2VS, cơ bản, 13 triệu/tháng

CHCC Thành Công Tower 57 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Giường: 2Phòng tắm: 2Diện tích: 100m2

Chung cư

13 giờ trước

13.000.000đ/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2Diện tích: 100m2

Chung cư

13 giờ trước

15.000.000đ/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4Diện tích: 52m2

Nhà mặt đất

13 giờ trước

15.000.000đ/tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4Diện tích: 52m2

Nhà mặt đất

13 giờ trước